Thân

Hữu

Bình

Tuy

 

 

T

H

Â

N

 

H

U

 

B

Ì

N

H

 

T

Y

U

 

 

 

T

H

B

T

 

    

 ThanHuuBinhTuy.com Tiếng nói nhịp cầu nối kết Thân Hữu & Ngưòi Bình Tuy Kính Chào Quý Khách và Đồng Hương Bình Tuy . . . .

 

Trang nhất 

Tin tức

Diễn đàn

Thư tín

Chúc mừng

Phân ưu

 

 

Thơ

Nhạc

Hình ảnh

Video clip

Chuyện hay

Giòng thơ & nét ảnh

Khoa học kỷ thuật

Kỷ thuật vi tính

Gia chánh

Y học

 

 

 

Ban chấp hành

Hội Thân Hữu

Bình Tuy

 

Mục đích & điều lệ

Hội THBT

 

 

 

Liên lạc-contac

 

*

 

    Link - Nối kết

 * Cựu học sinh

    Trung Học BìnhTuy

 * Thân Hữu BÀU DÒI

 * Thân Hữu

    Bình Thuận

 * Đoàn Thuận

 * Một Thoáng

 * Thư Thả

 * Tuấn Lagi

 * LV

 * Thiện Bản

 * Đinh t Hiệp

 * ChuyenTran

 * Lê Phi Ô

 *Trần Văn Sơn

 *

 

 

 

 * Têrêxa ViệtNam

 * GX Thanh Xuân

 * GX. Cu Mi

 * GX. Tân Lý

 * GX. Vũ Hòa

 * TTHN TrinhVương

 

 

 

 
 

 

Trang Thân Hữu Bình Tuy được thành hình để nối kết những đồng hương Hải Ngoại

 trước đây đã từng sinh sống tại Bình Tuy hoặc những thân hữu có cảm tình với quê xưa laGi, Hàm Tân, Tánh Linh và Hoài Đức. Mọi ý kiến xây dựng xin gởi về Thân Hữu Bình Tuy tại, email : webmaster@thanhuubinhtuy.com   Chân Thành Cám Ơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Đão Phú Quí huyền thoại

* Cãm xúc một mùa xuân

* Trại hè New Orleans

   by Rose Hong

* Video trại hè 2012 -

   by UongBau

* Video clip trại hè 2008 -

   by LêMinh

* Đêm LaGi

* Đường về Bình Tuy

* Video Giáo xứ

   Thanh Xuân LaGi

                ***

NEW

 

  DANH SÁCH THAM DỰ

    TRẠI HỌP MẶT KỲ 7

  TẠI HOUSTON TEXAS

 

CHƯƠNG TRÌNH

SINH HOẠT 3 NGÀY

CỦA TRẠI HỌP MẶT

 

THỰC ĐƠN

 

  -Trại hè 2012

  -Trại họp mặt 2010

  -Trại hè 2009

  -Trại hội ngộ 2008

  -Trai họp mặt 2007

  -Trại hội ngộ 2006

  - Hình ảnh cá nhân

  -Thân Hữu Illinois

  - Hình ảnh Quê nhà

 

 

  * Anh phải sống

  * Người Mỹ gốcViệt...

  * Bên kia đời nhau

 

    ************

   TRẠI  HỌP MẶT

 Thân Hữu Bình Tuy

 Kỳ thứ 7 tại Houston

 

  23/25 tháng 5 - 2014

  (cuối tuần lễ Chiến

   Sĩ Trận Vong)

 

            Địa Chỉ

 

  20303 KERMIER Rd,

  WALLER, TX 77484

 

 

 

 

 

  * Cuối Cùng - Thơ LePhiO

  * Bến LaGi -Đoàn Thuận

  * An Lạc Hạnh - Đỗ Hồng Ngọc

  * XIN CHO EM - Hàn Sinh

  * Xuân Xưa - Hàn Sinh

  * Gửi Em Chút Nắng - Mai Hà

  * VƯỜN  XUÂN -Trần Văn Sơn

  * Kẻ hát rong....-Trần Văn Sơn

  Trăng Vỡ - Thục Oanh Huynh

  * Thu Sầu - Thơ LêPhiÔ

  * Đá Khóc - Trần Văn Sơn

  * Tuấn Kim những sáng tác..

  * NS Tuấn Kim với Mẹ TàPao

  * Chuyến Đi MŨI KHE GÀ

  * Nghìn Trùng Xa Cách . . .

  * Tâm Tư Người Lính - NXN

  * Viết Nhân Ngày Hiền Phụ

  * Tình Yêu Người Lính

  * Vần Thơ Người Lính BìnhTuy

  * Mây Trời Trăm Năm-Thục Oanh  

  * Bài ca Vũ Trụ - Trần V Sơn

  * Người Lính ĐPQ Lê Phi Ô

  * PHỐ NÚI - Thơ TrầnVănSơn

  * BÌNH TUY Tháng Tư ...

  * Một Đóa Mai - Đoàn Thuận

  * Những Con Số Buồn

  * Rộn ràng đón Noel 2012

  * Linh Mục thi sỉ XuânLyBăng

  * Người đàn bà trước biển

  * Đi về kỷ niệm - Đinh T. Hiệp

  * Buồn buồn đôi tay - Mai Hà

  * Mùa bão muộn

  * Nhà thờ đảo Phú Quí

  * Gánh hàng rong

  * Trường làng tôi

  * Bờ hoang còn lại

  * Sùng Nhơn quê tôi

  * Chạm phải nổi buồn

  * Chúc mừng năm mới

  * Tháng giêng về biển LaGi

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 NEW 

 

 -Chương Trình Sinh Hoạt trong 3 ngảy trại họp mặt

 -Thực Đơn trong 3 ngày Trại

 -Thư mời họp mặt Thân Hữu Bình Tuy năm 2014

 -Picasaweb Trại hè 2012 -by Uong Bau

 -Picasa Album trại hè 2012 - by Anna Phạm

 -Hình ành Trại hè New Orleans 2012

 -Danh sách tham dự trại 2012 tại New Orleans

 

-----------------------------------------------------------  

  Lời phát biểu của ban Điều Hành trong lễ khai mạc trại hè 2009 ...       xin mở trang

 

 

 

 

Thư Cảm tạ sau kỳ trại Hội Ngộ Thân Hữu Bình  Tuy 2009 Hot Springs, Arkansas của Trưởng Ban Tổ Chức

                                       Xin mở trang.

 

 

  

-Ban chấp hành Hội Thân Hữu Bình Tuy..

-Mục Đích và Điều Lệ  Hội Thân Hữu

Bình Tuy..        

-------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trại hè 2008 Houston Texas - video clip kế tiếp ...

 

 

 

 

 

Chùa Phật Giáo

 

Nhà Thờ

Công Giáo

 

 

       n Bà

i Kê Gà

Dinh Thầy

Đồi Dương

Pao

Mũi Tam Tân

Mỏm Đá Chim

Đập Đá Dựng

Thác Bà

 

Thân Hữu

Bình Tuy

 

Texas

Illinois

Florida

California

Wisconsin

Michigan

New Orlean

Oklahoma

Minnesota

 

Australia

Norway

France

 

 

 

 

 

 

Trang THBT

original

 

 

 

Tất cả mọinh ảnh, thơ nnh luận và khảo cứu củac giả đăng trên Thân Hữunh Tuy, không phảnnh đưng hưng chủ chương của nhóm thực   hiện trang ThanHuuBinhTuy.com - Nhóm Thân Hữu Bình Tuy góp mặt từ khắp mọi miền ở Hải Ngoại và Việt Nam, như :  Cù Huy Khiêm   Minnesota -  Nguyễn Ngọc Thuận, Phan Nhàn Houston - Trần Huy Quang, Nguyễn Đình Illinois - Hồ   San Jose  - Trần Hữu Nam  New Orleans - Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Atlanta Georgia - Hoàng Thị Dung South Carolina - Trần Thùy Thanh, Viet Nam - Hồ Thanh Austrilia - Trần Minh Mẫn Norway ... Thiết kế  website and Program by Huy Khiem - Huy Quang

 

 
 

 

 

Trang chủ | Tin tức | Diển đàn | Thư tín | Chúc Mừng | Phân Ưu | Nghĩa Trang Thân Hữu Bình Tuy | Nhạc |

Quỹ Học Bổng Bình Tuy | Ái Hữu cựu học sinh Trung tiểu học Vinh Tân |  Lagi | Danh thắng Bình Tuy | m Tân |

nh Linh | Hoài Đức |  Phan Thiết | Đo Phú Quý  nh Thuận |nh Tuy | n Học Nghệ Thuật |

Thân Hữu Bình Tuy | Video clip | nh ảnh | Têrêxa VietNam |

Copyright © 11/2007 ThanHuuBinhTuy